Bha mi n raoir san taigh-òsta

https://invernessgaelicchoir.com/wp-content/uploads/2016/05/BHA-MI’N-RAOIR-SAN-TAIGH-words.pdf